Οπτικά προκλητά δυναμικά

Τι είναι τα οπτικά προκλητά δυναμικά;

optika_proklitaΟ έλεγχος των οπτικών προκλητών δυναμικών αποτελεί μία ανώδυνη και ασφαλή μέθοδο εξέτασης, ενώ δεν υπάρχουν αξιόλογες αντενδείξεις για την εφαρμογή της. Η εξέταση πραγματοποιείται σε έναν σχετικά σκοτεινό χώρο, όπου και ζητείται από τον ασθενή να παρακολουθεί μία οθόνη με ασπρόμαυρα τετράγωνα όπως μία σκακιέρα. Η σειρά των τετραγώνων αυτών συνεχώς μεταβάλλεται με συνέπεια την πρόκληση ενός ερεθίσματος στον αμφιβληστροειδή των οφθαλμών.

Στη συνέχεια το ερέθισμα μεταφέρεται μέσω του οπτικού νεύρου και της υπόλοιπης οπτικής οδού στη θέση του φλοιού του εγκεφάλου όπου πραγματοποιείται η επεξεργασία του και δημιουργείται η όραση. Στην αντίστοιχη θέση στην επιφάνεια της κεφαλής του ασθενούς τοποθετούνται ηλεκτρόδια ώστε να καταγραφεί η φλοιική απάντηση. Η εξέταση πραγματοποιείται σε κάθε οφθαλμό ξεχωριστά προκειμένου να εντοπιστεί όσο είναι δυνατό η ακριβής θέση της ενδεχόμενης βλάβης.
grammi

Σε ποιες περιπτώσεις γίνεται η εξέταση;

Υπάρχουν συγκεκριμένα συμπτώματα από αυτά που περιγράφει ένας ασθενής και τα οποία θα οδηγήσουν έναν νευρολόγο να επιλέξει την εξέταση των οπτικών προκλητών δυναμικών. Το πλέον χαρακτηριστικό είναι το θάμβος της όρασης το οποίο ο ασθενής περιγράφει σαν θόλωση, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να περιγράφει διαταραχή στην αντίληψη των χρωμάτων.

Ακόμα όμως και σε κάθε διαταραχή της όρασης, εάν ο οφθαλμίατρος δεν μπορεί να διαπιστώσει κάποια δομική βλάβη των οφθαλμών είναι χρήσιμο διαγνωστικό εργαλείο ο έλεγχος των οπτικών προκλητών δυναμικών. Σε περίπτωση κάποιου απομυελινωτικού νοσήματος (π.χ. πολλαπλή σκλήρυνση) χρειάζεται να γίνει οπωσδήποτε η εξέταση, ακόμα και αν δεν υπάρχουν συμπτώματα, διότι σε αρκετές περιπτώσεις η προσβολή της οπτικής οδού μπορεί να είναι ασυμπτωματική.
grammi

Ποια η πάθηση που μπορεί να υπάρχει;

optika_proklita_02Οι νευρολογικές παθήσεις που σχετίζονται με τις διαταραχές όρασης και την εύρεση παθολογικών οπτικών προκλητών δυναμικών είναι κυρίως οι απομυελινωτικές παθήσεις, όπου, λόγω της καταστροφής του ελύτρου της μυελίνης που προστατεύει τα νεύρα, έχουμε βλάβη και της οπτικής οδού.

Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν η πολλαπλή σκλήρυνση και άλλες σπάνιες νόσοι, όπως η οπτική νευρομυελίτιδα και η οξεία διάσπαρτος εγκεφαλομυελίτιδα. Εάν υπάρχει υποψία για μία από αυτές τις παθήσεις θα ακολουθήσει ενδελεχής παρακλινικός έλεγχος προκειμένου να επιβεβαιωθεί η διάγνωση.
grammi