Σωματοαισθητικά προκλητά δυναμικά

Τι είναι τα σωματοαισθητικά προκλητά δυναμικά;

proklita_dunamika_01Ο έλεγχος των σωματοαισθητικών προκλητών δυναμικών αποτελεί μία ανώδυνη και ασφαλή μέθοδο εξέτασης, ενώ δεν υπάρχουν αξιόλογες αντενδείξεις για την εφαρμογή της. Όπως και στον έλεγχο των ταχυτήτων αγωγής των νεύρων, εφαρμόζονται σε μία επιφανειακή θέση στην πορεία ενός νεύρου ηλεκτρικά ερεθίσματα, ενώ τοποθετούνται ηλεκτρόδια στην επιφάνεια της κεφαλής του ασθενούς ώστε να καταγραφεί η φλοιική απάντηση.

Αναλυτικότερα, ο ερεθισμός της αισθητικής μοίρας του νεύρου έχει ως συνέπεια τη μετάδοση του ερεθίσματος μέσω των ριζών και του νωτιαίου μυελού προς τον αισθητικό φλοιό του εγκεφάλου, για να καταγραφεί στην αντίστοιχη θέση του δέρματος του κρανίου το προκλητό δυναμικό. Συνήθως ο ερεθισμός γίνεται σε νεύρα και των τεσσάρων άκρων του ασθενούς, έτσι ώστε ανάλογα με τα αποτελέσματα που λαμβάνονται να εντοπίζεται από έναν έμπειρο νευρολόγο εάν υπάρχει κάποια βλάβη στις ρίζες ή το νωτιαίο μυελό.
grammi

Σε ποιες περιπτώσεις γίνεται η εξέταση;

Υπάρχουν συγκεκριμένα συμπτώματα από αυτά που περιγράφει ένας ασθενής και τα οποία θα οδηγήσουν έναν νευρολόγο να επιλέξει την εξέταση των σωματοαισθητικών προκλητών δυναμικών. Όσον αφορά στα αισθητικής φύσεως συμπτώματα περιλαμβάνουν κυρίως τις αιμωδίες (μουδιάσματα) των άκρων ή τις δυσαισθησίες (δυσάρεστο αίσθημα, συνήθως σαν να περνάει ηλεκτρικό ρεύμα).

Στα κινητικά συμπτώματα περιλαμβάνονται η κινητική (μυική) αδυναμία και η ατροφία των μυών.
grammi

Ποια η πάθηση που μπορεί να υπάρχει;

proklita_dunamika_02Οι παθήσεις που αφορούν στα περιφερικά νεύρα μπορούν να μελετηθούν αποτελεσματικά με τον έλεγχο των ταχυτήτων αγωγής των περιφερικών νεύρων, ενώ εάν υπάρχουν μόνο παθολογικά ευρήματα από τον έλεγχο των σωματοαισθητικών προκλητών δυναμικών η βλάβη εντοπίζεται κεντρικότερα. Πολύ συχνές παθήσεις αναφέρονται σε βλάβες των νωτιαίων ριζών (ριζίτιδες), ενώ ιδιαίτερα σοβαρή μπορεί να είναι η προσβολή του νωτιαίου μυελού (π.χ. εγκάρσια μυελίτιδα). Τέλος τα σωματοαισθητικά προκλητά δυναμικά αποτελούν μία πολύ σημαντική εξέταση στην παρακολούθηση απομυελινωτικών παθήσεων, όπως είναι η πολλαπλή σκλήρυνση.
grammi