Ταχύτητες αγωγής περιφερικών νεύρων

Τι είναι αυτή η εξέταση;

taxytites_agogisΗ εξέταση των ταχυτήτων αγωγής αποτελεί μία ανώδυνη και ασφαλή μέθοδο εξέτασης, ενώ δεν υπάρχουν αξιόλογες αντενδείξεις για την εφαρμογή της. Τα νεύρα μαζί με το έλυτρο της μυελίνης που τα περιβάλλει αποτελούν καλούς αγωγούς του ηλεκτρικού ρεύματος και μεταφέρουν πληροφορίες που έχουν σχέση με την αισθητικότητα (αισθητικά νεύρα) ή με κινητικές οδηγίες προς τους μυς (κινητικά νεύρα). Σε αυτό το γεγονός βασίστηκε νευροφυσιολογικά η μελέτη τους με βάση την αγωγή ενός εφαρμοζόμενου ηλεκτρικού ερεθίσματος. Αναλυτικότερα, εφαρμόζεται σε μία επιφανειακή θέση στην πορεία ενός νεύρου ένα ηλεκτρικό ερέθισμα, ενώ σε μία δεύτερη θέση τοποθετούνται ηλεκτρόδια ώστε να καταγραφεί η απάντηση.

Στην περίπτωση των κινητικών νεύρων λαμβάνεται κινητική απάντηση από έναν μυ που δέχεται νεύρωση από το ερεθιζόμενο νεύρο, ενώ στα αισθητικά νεύρα καταγράφεται ο ερεθισμός του νεύρου. Αυτό που μας ενδιαφέρει αρχικά είναι ο χρόνος που μεσολαβεί από τον ηλεκτρικό ερεθισμό μέχρι την καταγραφή του, καθώς και το μέγεθος της απάντησης. Με βάση αυτές τις πληροφορίες διαπιστώνουμε την ακεραιότητα του νεύρου ή - εάν υπάρχει βλάβη - το είδος και τη θέση της βλάβης. Σε συνδυασμό με τις κλινικές πληροφορίες μπορεί να προκύψουν συμπεράσματα για την αιτία και τη βαρύτητα της βλάβης, καθώς και να γίνει μία πρώτη πρόβλεψη για την εξέλιξή της.
grammi

Σε ποιες περιπτώσεις γίνεται η εξέταση;

Υπάρχουν συγκεκριμένα συμπτώματα από αυτά που περιγράφει ένας ασθενής και τα οποία θα οδηγήσουν έναν νευρολόγο να επιλέξει τη νευροφυσιολογική εξέταση της αγωγιμότητας των περιφερικών νεύρων. Όσον αφορά στα αισθητικής φύσεως συμπτώματα περιλαμβάνουν κυρίως τις αιμωδίες (μουδιάσματα) των άκρων ή τις δυσαισθησίες (δυσάρεστο αίσθημα, συνήθως σαν να περνάει ηλεκτρικό ρεύμα).

Στα κινητικά συμπτώματα περιλαμβάνονται η κινητική (μυική) αδυναμία και η ατροφία των μυών.
grammi

Ποια η πάθηση που μπορεί να υπάρχει;

Είναι αρκετά σύνηθες η τοπική εφαρμογή πίεσης ή ο τοπικός τραυματισμός ενός νεύρου να προκαλέσουν συμπτώματα ανάλογα με αυτά που ήδη περιγράφησαν. Η πιο κοινή θέση που μπορεί να προκληθεί μία τέτοιου είδους βλάβη είναι ο καρπός με συνέπεια την πρόκληση του συνδρόμου του καρπιαίου σωλήνα. Πολύ συχνά πιέζονται οι ρίζες των  νωτιαίων νεύρων κατά την έξοδό τους από την αυχενική ή την οσφυική μοίρα της σπονδυλικής στήλης λόγω διαταραχής στη φυσιολογική δομή τους.

Η σημασία της έγκαιρης διάγνωσης είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς μπορεί να υπάρξει αποκατάσταση της βλάβης είτε με συντηρητικά μέσα, είτε με χειρουργική αντιμετώπιση. Υπάρχουν περιπτώσεις που η βλάβη είναι γενικευμένη και αφορά περισσότερα από ένα νεύρα και συνήθως δεν περιορίζεται σε ένα μόνο σημείο τους. Στην περίπτωση αυτή είναι πιθανό τα συμπτώματα να οφείλονται σε πολυνευροπάθεια, για να ακολουθήσει η πρόκληση για το νευρολόγο της διάγνωσης της αιτίας που την προκάλεσε και η αναζήτηση της ενδεχόμενης θεραπευτικής αντιμετώπισης.
grammi